TỔNG ĐÀI LẮP ĐẶT WIFI VIETTEL 2023

Danh sách các gói cước Internet Wifi đơn lẻ

Đây là các gói cước Internet Wifi đơn lẻ dành cho khách hàng là cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Hãy liên hệ đến hotline: 0786.08.66.29 để được tư vấn chi tiết hơn.

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí vật tư, modem wifi, miễn phí lắp đặt 100%, tặng thêm 2 thánG
  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí vật tư, modem wifi, miễn phí lắp đặt 100%, tặng thêm 4 tháng
FAST2
189.000đ
/ tháng

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST3
229.000đ
/ tháng

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST4
290.000đ
/ tháng

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem 5G

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

MESH1
229.000đ
/ tháng

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G và 1 Homewifi

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

MESH2
255.000đ
/ tháng

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

MESH3
299.000đ
/ tháng

Tốc độ 200Mbps
Miễn phí Modem 5G và 2 Homewifi

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

Danh sách các gói cước Combo: Internet Wifi + Box TV360

Đây là các gói cước Combo dành cho khách hàng vừa có nhu cầu sử dụng internet wifi vừa có nhu cầu xem truyền hình. Thiết bị modem wifi và đầu Box TV sẽ được Viettel cấp miễn phí. Hãy liên hệ đến hotline: 0786.08.66.29 để được tư vấn chi tiết hơn.

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí vật tư, modem wifi, miễn phí lắp đặt 100%, tặng thêm 2 thánG
  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí vật tư, modem wifi, miễn phí lắp đặt 100%, tặng thêm 4 tháng
FAST1 + BOX TV360
230.000đ
/ tháng

Tốc độ 100Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST2 + BOX TV360
239.000đ
/ tháng

Tốc độ 150Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST3 + BOX TV360
279.000đ
/ tháng

Tốc độ 250Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

FAST4 + BOX TV360
314.000đ
/ tháng

Tốc độ 300Mbps
Miễn phí Modem 5G và Box 4K

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

Danh sách các gói cước Internet Wifi Doanh nghiệp

Đây là các gói cước Internet Wifi dành cho khách hàng là nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp vừa và lớn hoặc đại lý game. Hãy liên hệ đến hotline: 0786.08.66.29 để được tư vấn chi tiết hơn.

  • Trả trước 6 tháng: Miễn phí vật tư, modem wifi, miễn phí lắp đặt 100%, tặng thêm 2 thánG
  • Trả trước 12 tháng: Miễn phí vật tư, modem wifi, miễn phí lắp đặt 100%, tặng thêm 4 tháng
F90BASIC
660.000đ
/ tháng

Tốc độ 90Mbps/1Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

F90PLUS
880.000đ
/ tháng

Tốc độ 90Mbps/2Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

F200N
1.100.000đ
/ tháng

Tốc độ 200Mbps/2Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

F200BASIC
2.200.000đ
/ tháng

Tốc độ 200Mbps/4Mbps
Miễn phí 1 IP tĩnh

Đóng trước 6 tháng tặng 2 tháng

Đóng trước 12 tháng tặng 4 tháng


Đăng ký

    Đăng Ký Lắp Đặt Internet WifiT

    Thông tin khách hàng: